ATS 2003: 12TH ASIAN TEST SYMPOSIUM, PROCEEDINGS Journal uri icon