Identification of elongation factor2 as a novel regulator of mitochondrial fission Academic Article uri icon

published proceedings

  • Natural Sciences

altmetric score

  • 2

author list (cited authors)

  • Kim, J., Li, Y., Cheng, Y., Ren, X., Zhang, Y. i., Ji, C., ... Yang, J.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Kim, Jinhwan||Li, Yanfeng||Cheng, Yan||Ren, Xingcong||Zhang, Yi||Ji, Cheng||Zhu, Hua||Takahashi, Yoshinori||Xiong, Xingdong||Gu, Lixiang||Ngule, Chrispus||Xiong, Xiaofang||Song, Jianxun||Liu, Xiaoqi||Yang, Jinā€Ming

publication date

  • July 2022

publisher