Identification of Elongation Factor-2 as a Novel Regulator of Mitochondrial Fission Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Kim, J., Cheng, Y., Li, Y., Zhang, Y. i., Cheng, J. i., Zhu, H., ... Yang, J.

complete list of authors

  • Kim, Jinhwan||Cheng, Yan||Li, Yanfeng||Zhang, Yi||Cheng, Ji||Zhu, Hua||Takahashi, Yoshinori||Xiong, Xingdong||Gu, Lixiang||Ngule, Chrispus||Ren, Xingcong||Xiong, Xiaofang||Song, Jianxun||Liu, Xiaoqi||Yang, Jin-Ming

Book Title

  • Research Square Platform LLC

publication date

  • August 2021