Presidential Rank Award, Meritorious Senior Professional Award or Honor uri icon