PLANETARY TRANSIT CANDIDATES IN THE CSTAR FIELD: ANALYSIS OF THE 2008 DATA Academic Article uri icon

published proceedings

  • ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES

altmetric score

  • 0.5

author list (cited authors)

  • Wang, S., Zhang, H., Zhou, J., Zhou, X. u., Yang, M., Wang, L., ... Zou, H. u.

citation count

  • 28

complete list of authors

  • Wang, Songhu||Zhang, Hui||Zhou, Ji-Lin||Zhou, Xu||Yang, Ming||Wang, Lifan||Bayliss, D||Zhou, G||Ashley, MCB||Fan, Zhou||Feng, Long-Long||Gong, Xuefei||Lawrence, JS||Liu, Huigen||Liu, Qiang||Luong-Van, DM||Ma, Jun||Meng, Zeyang||Storey, JWV||Wittenmyer, RA||Wu, Zhenyu||Yan, Jun||Yang, Huigen||Yang, Ji||Yang, Jiayi||Yuan, Xiangyan||Zhang, Tianmeng||Zhu, Zhenxi||Zou, Hu

publication date

  • April 2014