Can the Helium-detonation Model Explain the Observed Diversity of Type Ia Supernovae? Academic Article uri icon

published proceedings

  • The Astrophysical Journal

author list (cited authors)

  • Li, W., Wang, X., Bulla, M., Pan, Y., Wang, L., Mo, J., ... Yan, S.

complete list of authors

  • Li, Wenxiong||Wang, Xiaofeng||Bulla, Mattia||Pan, Yen-Chen||Wang, Lifan||Mo, Jun||Zhang, Jujia||Wu, Chengyuan||Zhang, Jicheng||Zhang, Tianmeng||Xiang, Danfeng||Lin, Han||Sai, Hanna||Zhang, Xinghan||Chen, Zhihao||Yan, Shengyu

publication date

  • January 2021