Weakened Submesoscale Eddies in the Equatorial Pacific Under Greenhouse Warming Academic Article uri icon

published proceedings

  • GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS

altmetric score

  • 12.25

author list (cited authors)

  • Wang, S., Jing, Z., Wu, L., Cai, W., Geng, T., Chang, P., ... Yang, H.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Wang, Shengpeng||Jing, Zhao||Wu, Lixin||Cai, Wenju||Geng, Tao||Chang, Ping||Danabasoglu, Gohkan||Wang, Hong||Wang, Chengcheng||Chen, Zhaohui||Ma, Xiaohui||Gan, Bolan||Yang, Haiyuan

publication date

  • November 2022