Strategical Deep Learning for Photonic Bound States in the Continuum (Laser Photonics Rev. 16(10)/2022) Academic Article uri icon

published proceedings

  • Laser & Photonics Review

altmetric score

  • 0.25

author list (cited authors)

  • Ma, X., Ma, Y., Cunha, P., Liu, Q., Kudtarkar, K., Xu, D. a., ... Lan, S.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Ma, Xuezhi||Ma, Yuan||Cunha, Preston||Liu, Qiushi||Kudtarkar, Kaushik||Xu, Da||Wang, Jiafei||Chen, Yixin||Wong, Zi Jing||Liu, Ming||Hipwell, M Cynthia||Lan, Shoufeng

publication date

  • January 2022

publisher