BigNeuron: A resource to benchmark and predict best-performing algorithms for automated reconstruction of neuronal morphology Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Manubens-Gil, L., Zhou, Z., Chen, H., Ramanathan, A., Liu, X., Liu, Y., ... Peng, H.

complete list of authors

  • Manubens-Gil, Linus||Zhou, Zhi||Chen, Hanbo||Ramanathan, Arvind||Liu, Xiaoxiao||Liu, Yufeng||Bria, Alessandro||Gillette, Todd||Ruan, Zongcai||Yang, Jian||Radojević, Miroslav||Zhao, Ting||Cheng, Li||Qu, Lei||Liu, Siqi||Bouchard, Kristofer E||Gu, Lin||Cai, Weidong||Ji, Shuiwang||Roysam, Badrinath||Wang, Ching-Wei||Yu, Hongchuan||Sironi, Amos||Iascone, Daniel Maxim||Zhou, Jie||Bas, Erhan||Conde-Sousa, Eduardo||Aguiar, Paulo||Li, Xiang||Li, Yujie||Nanda, Sumit||Wang, Yuan||Muresan, Leila||Fua, Pascal||Ye, Bing||He, Hai-yan||Staiger, Jochen F||Peter, Manuel||Cox, Daniel N||Simonneau, Michel||Oberlaender, Marcel||Jefferis, Gregory||Ito, Kei||Gonzalez-Bellido, Paloma||Kim, Jinhyun||Rubel, Edwin||Cline, Hollis T||Zeng, Hongkui||Nern, Aljoscha||Chiang, Ann-Shyn||Yao, Jianhua||Roskams, Jane||Livesey, Rick||Stevens, Janine||Liu, Tianming||Dang, Chinh||Guo, Yike||Zhong, Ning||Tourassi, Georgia||Hill, Sean||Hawrylycz, Michael||Koch, Christof||Meijering, Erik||Ascoli, Giorgio A||Peng, Hanchuan

Book Title

  • bioRxiv

publication date

  • May 2022