A Review on Mechanics and Mechanical Properties of 2D Materials - Graphene and Beyond Institutional Repository Document uri icon

author list (cited authors)

  • Akinwande, D., Brennan, C. J., Bunch, J. S., Egberts, P., Felts, J. R., Gao, H., ... Zhu, Y.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Akinwande, Deji||Brennan, Christopher J||Bunch, J Scott||Egberts, Philip||Felts, Jonathan R||Gao, Huajian||Huang, Rui||Kim, Joon-Seok||Li, Teng||Li, Yao||Liechti, Kenneth M||Lu, Nanshu||Park, Harold S||Reed, Evan J||Wang, Peng||Yakobson, Boris I||Zhang, Teng||Zhang, Yong-Wei||Zhou, Yao||Zhu, Yong

Book Title

  • arXiv

publication date

  • January 2016