Particle acidity and sulfate production during severe haze events in China cannot be reliably inferred by assuming a mixture of inorganic salts Institutional Repository Document uri icon

altmetric score

  • 1.5

author list (cited authors)

  • Wang, G., Zhang, F., Peng, J., Duan, L., Ji, Y., Marrero-Ortiz, W., ... Zhang, R.

citation count

  • 4

complete list of authors

  • Wang, Gehui||Zhang, Fang||Peng, Jianfei||Duan, Lian||Ji, Yuemeng||Marrero-Ortiz, Wilmarie||Wang, Jiayuan||Li, Jianjun||Wu, Can||Cao, Cong||Wang, Yuan||Zheng, Jun||Secrest, Jeremiah||Li, Yixin||Wang, Yuying||Li, Hong||Li, Na||Zhang, Renyi

Book Title

  • EGUsphere

publication date

  • February 2018