Zirconium-Metalloporphyrin PCN-222: Mesoporous Metal-Organic Frameworks with Ultrahigh Stability as Biomimetic Catalysts Academic Article uri icon

published proceedings

  • Angewandte Chemie

altmetric score

  • 6

author list (cited authors)

  • Feng, D., Gu, Z., Li, J., Jiang, H., Wei, Z., & Zhou, H.

citation count

  • 227

complete list of authors

  • Feng, Dawei||Gu, Zhi-Yuan||Li, Jian-Rong||Jiang, Hai-Long||Wei, Zhangwen||Zhou, Hong-Cai

publication date

  • October 2012

publisher