THE SKY BRIGHTNESS AND TRANSPARENCY IN i-BAND AT DOME A, ANTARCTICA (vol 140, pg 602, 2010) Academic Article uri icon

published proceedings

  • ASTRONOMICAL JOURNAL

author list (cited authors)

  • Zou, H. u., Zhou, X. u., Jiang, Z., Ashley, M., Cui, X., Feng, L., ... Zhu, Z.

complete list of authors

  • Zou, Hu||Zhou, Xu||Jiang, Zhaoji||Ashley, MCB||Cui, Xiangqun||Feng, Longlong||Gong, Xuefei||Hu, Jingyao||Kulesa, CA||Lawrence, JS||Liu, Genrong||Luong-Van, DM||Ma, Jun||Moore, AM||Pennypacker, CR||Qin, Weijia||Shang, Zhaohui||Storey, JWV||Sun, Bo||Travouillon, T||Walker, CK||Wang, Jiali||Wang, Lifan||Wu, Jianghua||Wu, Zhenyu||Xia, Lirong||Yan, Jun||Yang, Ji||Yang, Huigen||Yao, Yongqiang||Yuan, Xiangyan||York, DG||Zhang, Zhanhai||Zhu, Zhenxi

publication date

  • November 2010