A time-varying drought identification and frequency analyzation method: A case study of Jinsha River Basin Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF HYDROLOGY

altmetric score

  • 0.25

author list (cited authors)

  • Ju, X., Wang, Y., Wang, D., Singh, V. P., Xu, P., Wu, J., ... Zhang, J.

citation count

  • 1

complete list of authors

  • Ju, Xiaopei||Wang, Yuankun||Wang, Dong||Singh, Vijay P||Xu, Pengcheng||Wu, Jichun||Ma, Tao||Liu, Jiufu||Zhang, Jianyun

publication date

  • December 2021