Overview of Persistent Haze Events in China Chapter uri icon

author list (cited authors)

  • Zhang, R., Tian, P., Ji, Y., Lin, Y., Peng, J., Pan, B., ... Hu, M.

citation count

  • 4

complete list of authors

  • Zhang, Renyi||Tian, Pengfei||Ji, Yemeng||Lin, Yun||Peng, Jianfei||Pan, Bowen||Wang, Yuan||Wang, Gehui||Li, Guohui||Wang, Weigang||Zhang, Fang||Feng, Xidan||Duan, Lian||Hu, Jiaxi||Marrero-Ortiz, Wilmarie||Secrest, Jeremiah||Hu, Min

Book Title

  • AIR POLLUTION IN EASTERN ASIA: AN INTEGRATED PERSPECTIVE

publication date

  • August 2017