Professor Bengt Sunden on his 70th Birthday Academic Article uri icon

published proceedings

  • INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER

altmetric score

  • 2.85

author list (cited authors)

  • Faghri, M., Amano, R., Cheng, P., Chiu, W., Djilali, N., Ekkad, S., ... Zhao, T.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Faghri, Mohammad||Amano, Ryo||Cheng, Ping||Chiu, Wilson||Djilali, Ned||Ekkad, Srinath||Farhanieh, Bijan||Han, Je-Chin||Jaluria, Yogesh||Kabelac, Stephan||Kakac, Sadik||Karayiannis, Tassos||Karvinen, Reijo||Lewis, Roland||Manca, Oronzio||Menguc, Pinar||Minkowycz, WJ||Muley, Arun||Murray, Darina||Olsson, Carl-Olof||Szmyd, Janusz||Tao, Wenquan||Wang, Lieke||Wang, Qiuwang||Wei, Jinjia||Wu, Zan||Xie, Gongnan||Xuan, Yimin||Yuan, Jinliang||Zhao, Tianshou

publication date

  • October 2019