PULSATIONS AND PERIOD CHANGES OF THE NON-BLAZHKO RR LYRAE VARIABLE Y OCT OBSERVED FROM DOME A, ANTARCTICA Academic Article uri icon

published proceedings

  • ASTRONOMICAL JOURNAL

altmetric score

  • 0.5

author list (cited authors)

  • Huang, Z., Fu, J., Zong, W., Wang, L., Lucas, M. M., Wang, L., ... Zhu, Z.

citation count

  • 3

complete list of authors

  • Huang, Zhihua||Fu, Jianning||Zong, Weikai||Wang, Lingzhi||Lucas, Macri M||Wang, Lifan||Michael, Ashley CB||Cui, Xiangqun||Feng, Long-Long||Gong, Xuefei||Jon, Lawrence S||Liu, Qiang||Daniel, Luong-Van||Carl, Pennypacker R||Yang, Huigen||Yuan, Xiangyan||Donald, York G||Zhou, Xu||Zhu, Zhenxi||Zhu, Zonghong

publication date

  • January 2015