Osteocytic Kindlin-2 regulates bone mass accrual and maintenance and mediates skeletal response to mechanical loading and PTH anabolism Conference Paper uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH

author list (cited authors)

  • Cao, H., Yan, Q., Wang, D., Lai, Y., Lin, S., Lei, Y., ... Xiao, G.

complete list of authors

  • Cao, Huiling||Yan, Qinnan||Wang, Dong||Lai, Yumei||Lin, Simin||Lei, Yimin||Ma, Liting||Guo, Yuxi||Wang, Yishu||Wang, Yilin||Gao, Huanqing||Bai, Xiaochun||Liu, Chuanju||Feng, Jian Q||Wu, Chuanyue||Chen, Di||Xiao, Guozhi

publication date

  • January 2018