The application of various picloram formulations to cut stumps of Brachystegia spiciformis Benth., Julbernardia globiflora (Benth.) Troupin, Terminalia sericea Burch. ex DC. and Acacia karroo Hayne trees Academic Article uri icon

abstract

  • Trees were felled 150 mm above ground level and various mixtures of picloram with 2, 4-D amine, 2, 4, 5-T amine in water solution or 2, 4, 5-T ester in diesel oil were applied to the freshly-cut surfaces. Mixtures of piclo- ram/2, 4-D amine and picloram/2, 4, 5-T amine, both water soluble, gave the highest kill rates when applied to trees in the growing season (October and May). The oil emulsifiable picloram/2, 4, 5-T ester formulation tended to be effective throughout the year and high kill rates were frequently obtained with applications made in June or July. Application rates of picloram/2, 4-D amine or picloram/2, 4, 5-T amine (expressed as g a.e. picloram per mm girth) required to kill 80% of the trees were 0, 012 - 0, 016 for A. karroo; 0, 016-0, 037 for T. sericea and 0, 037 for J. globiflora. Few of the treatments applied to B. spiciformis trees resulted in kill rates of more than 65%. Borne is 150 mm bo grondvlak afgesaag en verskeie mengsels van picloram met 2, 4-D amien, 2, 4, 5-T amien opgelos in water of 2, 4, 5-T ester opgelos in dieselolie, is op die vars gesaagde vlak aangewend. Mengsels van picloram/2, 4-D amien en picloram/2, 4, 5-T amien, wat albei wateroplosbaar is, het die hoogste vernietigings- tempo gelewer indien hulle gedurende die groeiseisoen (Oktober en Mei) aangewend is. Die olie emulsiefiseer- bare picloram/2, 4, 5-T ester formulasie het geneig om gedurende die jaar effektief te wees en hoe vernietigings- tempos is dikwels behaal met behandelings wat in Junie of Julie gedoen is. Toedieningsvlakke van picloram 2, 4-D amien of picloram/2, 4, 5-T amien (as g a.e. picloram per mm omtrek) om 80% van die borne te dood, was 0, 012-0, 016 vir A. karroo; 0, 016-0, 037 vir T. sericea en 0, 037 vir T. globiflora. Min van die behandelings wat op B. spiciformis gedoen is, het vernietigingstempos bo 65% behaal. 1990 Taylor & Francis Group, LLC.

published proceedings

  • Journal of the Grassland Society of Southern Africa

author list (cited authors)

  • Teague, W. R., & Killilea, D. M.

citation count

  • 4

complete list of authors

  • Teague, WR||Killilea, Diane M

publication date

  • June 1990