Kutseala Kui Kutsegruppi Kujudav Alus Chapter uri icon

author list (cited authors)

  • Mikk, T., & Pals, H.

complete list of authors

  • Mikk, T||Pals, H

editor list (cited editors)

  • Mikk, T.

Book Title

  • Kolmekmneaastaste Plvkonna Sotsiaalne Portree
  • KolmekĆ¼mneaastaste PƵlvkonna Sotsiaalne Portree

publication date

  • January 1, 1999 11:11 AM