Twinning in Gadfield-steel single crystals Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Chumlyakov, Y. I., Kireeva, I. V., Litvinova, E. I., Zakharova, E. G., Luzginova, N. V., Efimenko, S. P., Seihitoglu, H., & Karaman, I.

citation count

  • 3

publication date

  • March 2000