Vysokomolekularnye Soedineniya. Ser.A Ser.B Ser.C - Kratkie Soobshcheniya Journal uri icon