IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR SERIYA FIZICHESKAYA Journal uri icon